Viktige meldinger

HAR DU DU SPØRSMÅL TIL KOMMUNEN?
Ditt navn:
Din epost-adresse eller postadresse:
Send inn til oss - denne meldingen går til postmottak@lillesand.kommune.no
 
fredag
19

Åpne møter

24.10 kl 17:00
Bystyresalen
5.11 kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
5.11 kl 15:00
3. etasje, Rådhuset
5.11 kl 17:00
Rådhuskantina
7.11 kl 08:00
Ordførerens kontor