Viktige meldinger

HAR DU DU SPØRSMÅL TIL KOMMUNEN?
Ditt navn:
Din epost-adresse eller postadresse:
Send inn til oss - denne meldingen går til postmottak@lillesand.kommune.no
 
torsdag
26

Åpne møter

30.5 kl 13:00
Møterommet ved rådhuskantina
31.5 kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
1.6 kl 08:00
Ordførers kontor
1.6 kl 17:00
Bystyresalen