Viktige meldinger

HAR DU DU SPØRSMÅL TIL KOMMUNEN?
Ditt navn:
Din epost-adresse eller postadresse:
Send inn til oss - denne meldingen går til postmottak@lillesand.kommune.no
 
fredag
23

Åpne møter

26.2 kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
26.2 kl 15:00
3. etasje, Rådhuset
26.2 kl 17:00
Rådhuskantina
27.2 kl 14:00
Møterom kantina, Rådhuset
28.2 kl 08:00
Ordførerens kontor