Viktige meldinger

HAR DU DU SPØRSMÅL TIL KOMMUNEN?
Ditt navn:
Din epost-adresse eller postadresse:
Send inn til oss - denne meldingen går til postmottak@lillesand.kommune.no
 
søndag
16

Åpne møter

11.1 kl 09:00
Bystyresalen, Rådhuset
28.1 kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
28.1 kl 15:00
Møterom justøya, Rådhuset
28.1 kl 17:00
Møterom kantina, rådhuset
30.1 kl 08:00
Ordførerens kontor