Viktige meldinger

HAR DU KREATIVE INNSPILL TIL SENTRUMSPLANEN? (Se Offentlig ettersyn og høringer)
Ditt navn:
Din adresse:
Bidra med dine ideer i forhold til utviklingen av Lillesand sentrum, og send inn til oss:
 
onsdag
16

Åpne møter

28.4 kl 13:00
Lillesand Rådhus, møterom ved kantina
5.5 kl 10:00
Møterom Kantina
6.5 kl 14:00
Bystyresalen
6.5 kl 17:00
Møterom Kantina