Viktige meldinger

HAR DU DU SPØRSMÅL TIL KOMMUNEN?
Ditt navn:
Din epost-adresse eller postadresse:
Send inn til oss - denne meldingen går til postmottak@lillesand.kommune.no
 
søndag
26

Åpne møter

29.3 kl 17:00
Bystyresalen
3.4 kl 13:00
Høvåg bo- og aktivitetssenter
25.4 kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
25.4 kl 17:00
Rådhuskantina
26.4 kl 08:00
Ordførerens kontor