Viktige meldinger

HAR DU DU SPØRSMÅL TIL KOMMUNEN?
Ditt navn:
Din epost-adresse eller postadresse:
Send inn til oss - denne meldingen går til postmottak@lillesand.kommune.no
 
onsdag
22

Åpne møter

22.11 kl 08:00
Ordførerens kontor
22.11 kl 17:00
Bystyresalen
23.11 kl 17:00
Rådhuskantina
27.11 kl 14:00
Bystyresalen
29.11 kl 16:00
Bystyresalen