Saksdokumenter
Dokumentene finnes her:
http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022026246&Mulighet

Klageadgang
Eventuell klage sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, postboks 23, 4791 Lillesand. Klagefrist er tre uker.

Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene for å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, forvaltningsloven kap. VI.


Trenger du mer informasjon?
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kommunetorget på telefon 37261500 eller postmottak@lillesand.kommune.no eller hos saksbehandler PrebenLokken.Vaerholm@lillesand.kommune.no eller telefon 48097833