Hensikten med planendringen 

Formålet med reguleringsendringen er å fjerne vendehammaren på 43/154 og som erstatning regulere inn kjørevei.

Saksdokumenter  
http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021025829&

Klageadgang 
Eventuell klage sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, postboks 23, 4791 Lillesand. Klagefrist er 28.09.21
 
Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene for å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, forvaltningsloven kap. VI.

Trenger du mer informasjon? 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til  
kommunetorget på telefon 37261500 eller postmottak@lillesand.kommune.no eller hos saksbehandler idaharaldseid.gramstad@lillesand.kommune.no eller telefon 46191588