Saksdokumenter
Dokumentene finnes her: http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022016649&

Klageadgang
Eventuell klage sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, postboks 23, 4791 Lillesand. Klagefrist er 3 uker fra dette brevet er mottatt.   

Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene for å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, forvaltningsloven kap. VI.  

Trenger du mer informasjon?  
Dersom du trenger flere opplysninger eller veiledning i tilknytning til saken eller saksbehandlingen, kan du kontakte kommunetorget på telefon 37 26 15 00 eller via e-post postmottak@lillesand.kommune.no eller saksbehandler for denne plansaken, Kristin Uleberg, via e-post kristin.uleberg@lillesand.kommune.no eller telefon 905 93 663.