Saksdokumenter
Her finner du detaljert informasjon om planen:
Varselbrev og planinitiativ.

Merknad
Eventuelle kommentarer, merknader eller opplysninger som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet sendes på e-post til: stig.erik.orum@henninglarsen.com, eller skriftlig til: Henning Larsen, Henrik Wergelandsgate 29, Pb 116, N-4662 Kristiansand innen 08.06.2022

Veiledning til deg som ønsker å sende merknad:  
1. Skriv kort og rett fram.  
2. Skriv forslag til konkrete endringer.  
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.  
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.  
5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning. 

Videre saksgang
Samtlige uttalelser og merknader fra private, og offentlige instanser blir vurdert i planarbeidet og vil følge saken ved behandling av reguleringsplanen. Det vil ikke bli gitt skriftlige svar på uttalelser og merknader utover dette.

Kommunens saksbehandler for denne planen er Ida Haraldseid Gramstad.
Tlf. 46191588, IdaHaraldseid.Gramstad@lillesand.kommune.no