Saksdokumenter
Her finner du detaljert informasjon om planen, flere dokumenter kommer:
Varslingsdokumenter 

Merknad
Eventuelle kommentarer, merknader eller opplysninger som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet sendes BGM Arkitekter AS, Nygata 3, 4876 GRIMSTAD eller pr e-post sidsel@bgm.no  innen 01.08.2022. Telefonhenvendelser gjøres til Sidsel Brabrand Urfjell tlf.: 90016396

Veiledning til deg som ønsker å sende merknad:  
1. Skriv kort og rett fram.  
2. Skriv forslag til konkrete endringer.  
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.  
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.  
5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning. 

Videre saksgang
Samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige, instanser blir vurdert i planarbeidet og vil følge saken ved behandling av reguleringsplanen. Det vil ikke bli gitt skriftlige svar på uttalelser og merknader utover dette.

Kommunens saksbehandler for denne planen er Ida H. Gramstad, tlf. 46191588, epost: idaharaldseid.gramstad@lillesand.kommune.no