Saksdokumenter
Her finner du detaljert informasjon om planen:
Varslingsdokumenter

Merknad
Merknader og innspill til oppstart av planarbeidet sendes til Henning Larsen simon.ludvigsen@henninglarsen.com med kopi til postmottak@lillesand.kommune.no. Frist for å komme med innspill er 25. september 2022.

Videre saksgang
Samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser, blir vurdert i planarbeidet og vil følge saken ved behandling av reguleringsplanen.

Kommunens saksbehandler for denne planen er Mari Coward
Tlf: 907 32 686
E-post: mari.coward@lillesand.kommune.no