Saksdokumenter 
Her finner du detaljert informasjon om planen: http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022013515&

Veiledning til deg som ønsker å sende merknad:   
1. Skriv kort og rett fram.   
2. Skriv forslag til konkrete endringer.   
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.   
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.   
5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.  

Videre saksgang 
Samtlige uttalelser og merknader fra private, og offentlige instanser blir vurdert i planarbeidet og vil følge saken ved behandling av reguleringsplanen. Det vil ikke bli gitt skriftlige svar på uttalelser og merknader utover dette. 

Kommunens saksbehandler for denne planen er Mari Coward
Tlf. 907 32 686, mari.coward@lillesand.kommune.no