Reguleringsendringen (revisjon G) går ut på å fjerne universell tilrettelegging (T) for tomtene Høyåsen 13, 15 og 20, samt legge til universell tilrettelegging for tomtene Høyåsen 5, 26 og 28.

Frist for innspill er 31.03.2020.
Merknader sendes på e-post til Ragnhild Eiesland ragnhild.eiesland@sweco.no.

Vedlegg: