Slik skaffer du deg vannmåler

Ta kontakt med en rørlegger/godkjent foretak for pristilbud. Pris for installering av vannmåler vil variere.

Rørlegger/godkjent foretak sørger for søknad og ferdigmelding av arbeidet, til kommunen.

Hva koster det?

Vannmålerleie
Vannmåleren er kommunens eiendom, og bekostes av kommunen. Abonnenten må bekoste installasjon av vannmåleren. Det betale årlig leie av vannmåleren - se gebyrregulativ.
 

Hvorfor vannmåler?

Drikkevann er en vare, og alle abonnenter betaler for det de faktisk forbruker av varen. Slik blir kostnadene rettferdig fordelt mellom abonnentene.  Det totale vannforbruket gjennom året vil også erfaringsmessig bli redusert. 

Med redusert vannforbruk kan vi holde ressursbruken på dagens nivå. Vannmåler er derfor et godt miljøtiltak. 

vannmalerbilde-2-1

Les av vannmåleren

Kort for vannmåleravlesning blir sendt til abonnentene i november/desember hvert år. På kortet finner du informasjonen du trenger for å kunne melde inn målerstanden.

Les av alle tallene på svart bunn. Ta med nuller. 

  • registrering på nett
  • registrering på svarslipp som sendes i posten, porto er betalt 
  • les av på mobil ved å skanne QR-koden, du vil motta en link til registreringssiden.

Her leser du av vannmåleren. 

Fristen for å lese av og melde inn vannmålerstanden er 15. desember. 

Ha kontroll med vannforbruket

Det er mange steder du kan spare på vannet. Trenger vannet renne når du pusser tenner? Ta en dusj i stedet for karbad? Kan du ha kaldt vann i mugge i kjøleskapet? Trenger plenen å holdes grønn? Les mer om hagevanning.

Har du større forbruk enn forventet, bør du finne årsaken. En dryppende kran kan bli til 100 m3 ekstra vannforbruk i året. Et rennende toalett føre til så mye som 400 m3 ekstra vannforbruk i året. Slike lekkasjer blir fort dyrt.

Sjekk at vannmåleren ikke "sviver" når du ikke bruker vann!