Massevaksineringen i Lillesand er nå avsluttet, men det er fortsatt mulighet for å få vaksinen dersom du ønsker det.

Start med å registrere deg i helseboka HER
(Om du ikke har mulighet til å bruke digitalt skjema selv, så anbefaler vi å spørre familie eller venner om hjelp. Du kan også ringe vaksinetelefonen og få hjelp der).
Når du har registrert deg må du ringe vaksinetelefonen for å avtale time.

Vaksinetelefonen i Lillesand: Tlf. 908 72 544, mandag, tirsdag og torsdag kl. 09:00-12:00

Vi vaksinerer p.t. på Dovreheimen en dag i uka.

Lillesands innbyggere over 65 år vil få tilbud om en «boosterdose» for å opprettholde effekten av sine to tidligere doser. De dette gjelder kontaktes når det er deres tur. Det må gå minimum 6 mnd mellom dose 2 og denne dosen med vaksine. Denne delen av vaksineringen vil starte i november.

Om vaksinering generelt

 • Det er ikke kø for vaksinering i Lillesand nå. Ønsker du første dose, ta kontakt med vaksinetelefonen så vil du få time på neste vaksineringsdag
 • Lillesand kommune vaksinerer med Pfizer og Moderna sin vaksine. Du kan selv komme med ønske om hvilken vaksine du skal få,
  vi vil tilby deg den vaksinen du ønsker så sant vi har den tilgjengelig.
   
 • 16- og 17-åringer i kommunen har fått tilbud om vaksine. Elever ved Lillesand vgs er vaksinert på skolen. Øvrige i denne gruppen bestiller time via vaksinetelefonen.
 • Er du midlertidig bosatt i kommunen har vi også ansvaret for å tilby deg vaksine. Du registrerer deg da på lik linje med innbyggerne i kommunen. Merk: dette gjelder ikke turister eller beboere på hytte.
 • Du kan registrere deg selv, eller gjennomføre registrering på vegne av andre du er verge for eller har fullmakt fra. 
 • ​Intervallet mellom dosene bestemmes av hvilken vaksine du fikk som dose 1. Pfizer har et minimumsintervall på 3 uker, Moderna har et minimumsintervall på 4 uker.
   
 • Minimumsintervallene på overholdes for at vaksineringen skal godkjennes og være gyldig i ditt koronapass. Personer født i -04 og -05 skal ha et intervall på 8-12 uker. 
 • Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen er stoppet. Alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine. Du kan lese mer om dette her.


Dose 3:
Det er i hovedsak to ulike grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som skal tilbys en 3. dose.

Organtransplanterte

Benmargstransplanterte de siste 2 årene 
Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
Alvorlig nyrsevikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse

Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon


Gruppe 2

Behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling før vaksinasjon må vurderes for hver gruppe. Vaksinasjon av denne gruppen vil starte så snart de fagmedisinske miljøene i spesialisthelsetjenesten har identifisert og avgjort hvilke pasienter som skal falle innunder anbefalingen om 3. dose. Dette gjelder: 

o  Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

o  Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. Se
liste over aktuelle medikamenter her.

o  Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. 


Er vaksinen trygg?

Ja. Vaksinene er grundig testet og godkjente. Les mer om det her.


 

 

Om etterregistrering av koronavaksiner gitt utenfor Norge

Det er nå mulig å få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet, forutsatt at de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Slik kan du få informasjonen inn i det norske koronasertifikatet:

 • I Lillesand er det fastlegene som gjør dette, og du må selv avtale time med legen din.
 • Etterregistreringen må betales av den enkelte pasient. Legekontorene har egne priser for dette.
 • Du må ha med dokumentasjon på både vaksinasjon og reise.

Se mer informasjon her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/na-kan-du-fa-etterregistrert-koronavaksiner-tatt-utenfor-norge/