Oppfriskningsdose (4. dose) koronavaksine

FHI anbefaler nå personer over 65 år å ta en ny oppfriskningsdose koronavaksine. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Lillesand kommune startet vaksinering av denne gruppen fra uke 31. De eldste og sykeste blir prioritert først. Andre i gruppen kontaktes når det er deres tur.

Vaksinasjon av personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt sett dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. Dette gjelder også for koronavaksinasjon. Disse pasientgruppene har også høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset. Det er nå viktig at du sjekker om du tilhører gruppene som vi anbefaler tar 3. dose for å sikre best mulig beskyttelse.

Oversikt over hvem det gjelder finner du her.

3 måneder etter din 3. dose kan du få en oppfriskningsdose/booster. De fleste har fått innkalling til denne, men dersom du oppfyller disse kriteriene og ikke har hørt fra oss, er det fint om du tar kontakt.

Nytt fra FHI 21.04.22: «Gitt dagens kunnskap er det FHIs vurdering at det ikke er behov for en generell anbefaling om ytterligere doser utover de 4 doser som allerede er anbefalt  til alle personer med alvorlig svekket immunforsvar. Behovet for videre vaksinasjon av denne gruppen kan imidlertid være avhengig av mange individuelle faktorer. Det åpnes nå derfor for at behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar (definert i gruppe 1 og 2 beskrevet i listen utarbeidet av FHI i samarbeid med de kliniske fagmiljøene i Norge). Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist.

Praktisk gjennomføring: I tilfeller hvor behandlende lege vurderer at det er behov for ytterligere doser utover de 4 som allerede er anbefalt, bør det dokumenteres i form av et brev som kan medbringes til det kommunale vaksinasjonstilbudet om ikke vaksinen tilbys på sykehuset. Det er viktig at det fremkommer tydelig på kommunens hjemmeside hvordan vaksinasjon med ytterligere doser er organisert og hvordan pasientene skal gå frem for å avtale tid for slik vaksinasjon.»

Vaksinering av barn 5-11 år

Gjelder vaksinering for årskullene 2016-2010. Egne barnedoser benyttes. 

 • Folkehelseinstituttet anbefaler at alle barn i alderen 5-11 år får tilbud om vaksine. 
 • Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det.
 • Begge foreldre (som har foreldreansvar) må samtykke til vaksineringen. Husk å ta med utfylt samtykkeskjema. Skjemaet ligger her.
 • Det er særlig aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko og/eller dårligere tilgang til helsetjenester.
 • Årskullet 2017 har tilbud om vaksine når barnet har fylt 5 år.
 • Barn med alvorlig grunnsykdom anbefales å ta vaksine.
 • For friske barn er vaksinen et tilbud.

Vaksinering av unge 12-17 år

Gjelder vaksinedose 2 til ungdom i årskullene 2006-2009.

Nytt fra 14/1-22

 • Folkehelseinstituttet anbefaler at alle ungdommer i alderen 12-17 år, som har fått første dose, får tilbud om andre vaksinedose.
 • Et slikt tilbud betyr at ungdommene kan fullføre primærvaksinasjon, dersom de og deres foresatte ønsker det.
 • Det anbefales at det går 8-12 uker mellom dose 1 og 2.
 • Tilbudet gjelder fra fylte 12 år.
 • Alle barn og unge under 16 år MÅ ha med samtykkeskjema signert av begge foresatte (ved delt foreldreansvar). Det må leveres nytt skjema for hver vaksinedose.
 • Det tilbys ikke oppfriskningsdose til denne gruppen.

 

Info fra september -21, oppdatert jan-22.

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 17 år. Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI likevel at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen.

Koronavaksinen som tilbys er godkjent fra 12 år og oppover. Vaksinasjonen tilbys til årskull 2004-2009, samt alle fra årskull 2010 så snart de har fylt 12 år.

Barn og ungdom har generelt svært god effekt av èn dose vaksine og de fleste vil ikke, medisinsk sett, ha bruk for flere doser. Fra 14/1-22 tilbys også dose 2 for de som ønsker det.

Barn og unge som har gjennomgått infeksjon kan nå motta èn vaksine dersom de ønsker det. De vil da ha fullført grunnvaksinasjonen.

Begge foreldre (som har foreldreansvar) må samtykke til vaksineringen. Husk å ta med utfylt samtykkeskjema. Skjemaet ligger her.

Gjennomgått covid og koronasertifikat

Gjennomgått Covid regnes som en vaksinedose i grunnvaksinasjonen. For at gjennomgått sykdom skal telle må du ha hatt Covid minst 3 uker før eller etter din 1. vaksinedose. I passet ditt vil det da stå 1/1 etter èn dose vaksine og 2/1 etter boosterdosen. Dette gir gyldig koronapass.

Alle som har hatt Covid og fått èn vaksinedose har også tilbud om oppfriskningsdose 20 uker etter siste hendelse (vaksine eller sykdom). 

Gjennomgått Covid etter grunnvaksinasjonen gjelder ikke som en boosterdose. Gjennomgått Covid forsvinner fra koronapasset ditt 6 måneder etter påvist smitte. Trenger du en vaksinedose for å få grønt koronapass kan du kontakte vaksinesenteret i Grimstad eller Kristiansand for å bestille time. Det anbefales at du venter 3 mnd med å ta boosterdosen etter gjennomgått Covid, men dosen godkjennes i korona-passet hvis den er satt mellom 3 uker og 6 mnd etter sykdom.

Grunnvaksinasjonen (1 dose+smitte eller 2 doser vaksine) gir gyldig koronapass i 270 dager (ca 9 mnd) etter siste hendelse. For å ha gyldig koronapass etter dette må man, med dagens regler, ta en oppfriskningsdose med vaksine.

Forskjell på oppfriskningsdose og 3. dose

Oppfriskningsdose

Oppfriskningsdose (boosterdose) er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen. Både Pfizer og Moderna kan brukes til oppfriskningsdose, og begge vaksiner tilbys i Lillesand. Oppfriskningsdosen skal gis med et intervall på minimum 6 måneder etter dose 2, og det er bestemt at de over 65 år skal få dette tilbudet.

3. dose

3. dose er en ekstra vaksinedose som gis til personer med alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksineeffekt etter to doser. Denne dosen anses som en del av den primære vaksinasjonsserien og er anbefalt gitt med et intervall på minst 28 dager etter dose 2. Både Pfizer og Moderna er godkjent til bruk som 3. dose til personer med svekket immunforsvar (se tidligere publisert informasjon om du tilhører denne gruppen).

 

Valg av vaksinetype

Vaksinesentrene tilbyr både Pfizer- og Moderna-vaksinen. Vaksinene er sidestilt av norske myndigheter og kan brukes til både 1., 2. og 3. dose og som booster (Moderna da i halv dose). Vaksinene er basert på samme teknologi, men Moderna-vaksinen inneholder mer virkestoff enn Pfizer. Den har derfor en noe bedre og mer langvarig effekt, men kan også gi en kraftigere immunrespons (reaksjonen man kan få de første dagene etter vaksinasjon) og en høyere risiko for enkelte bivirkninger. Moderna-vaksinen er ikke anbefalt for menn under 30 år pga risikoen for hjerteposebetennelse. Ungdom under 18 år anbefales også å velge Pfizer.

Nuvaxovid er en proteinbasert vaksine fra Novavax. Den fikk i desember 2021 en betinget godkjenning i Europa for personer over 18 år. Vaksinen blir levert i uke 10. Innbyggere i Lillesand som ønsker denne vaksinen kan kontakte vaksinesenteret i Kristiansand og gjøre avtale for vaksinering der.

Influensavaksinering

Oppfriskningsdosen mot Covid19 skal prioriteres foran influensavaksinen da det er mer Covid-smitte i samfunnet enn det er influensasmitte. Det anbefales at det går minst 7 dager mellom Covid19-vaksinen og influensavaksinen. Influensavaksinen kommer til kommunen i uke 43, og det er legesenteret som vil sette disse vaksinene. Du må selv ringe og avtale tid til vaksinering. Vaksinen koster 50 kroner. Dersom du har frikort, er vaksinen gratis.

Vaksinasjon av gravide

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom, spesielt i 2. og 3. trimester. FHI anbefaler nå grunnvaksinasjon til alle gravide som ennå ikke er grunnvaksinert, uavhengig av trimester. Det er ikke kunnskap som tilsier at vaksinasjon med koronavaksine i første trimester gir risiko for verken mor eller barn, derimot kan koronasykdom påvirke svangerskapet selv ved mild sykdom hos mor. Mange andre land har hatt denne generelle anbefalingen i lengre tid. Gravide anbefales også oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3 trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden 2. dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.

Ofte stilte spørsmål

 

Hvordan får jeg koronasertifikat?
Logg inn med elektronisk ID på Helsenorge-koronasertifikat

For ikke-digitale bruker:

 • Lillesand kommune tilbyr utskrift av koronasertifikat. Ta kontakt med kontoret på Lillesand bo- og aktivitetssenter på tlf 46933928 for å avtale. Du får utskriften ved personlig oppmøte, adr Dovreveien 7.

Du kan også få utskriften tilsendt i posten ved å kontakte Helsenorge:

1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer.

2. Ring informasjonstelefonen for korona:

   Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.

• Fra Norge: 815 55 015

• Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun har begrenset gyldighet.

Hvordan får man koronasertifikat uten fødselsnummer eller d-nummer?

Koronasertifikat til personer uten fødselsnummer eller d-nummer - helsenorge.no 

Jeg hadde Korona for mer enn 6 mnd siden og har ikke lenger gyldig koronapass.
Gjennomgått Covid-infeksjon gir god beskyttelse mot å bli alvorlig syk av Covid og gjelder som èn dose vaksine dersom du var smittet i forbindelse med din grunnvaksinasjon (de første to dosene). Sykdommen må ha blitt bekreftet med PCR-test for å være gyldig. Grunnvaksinering gir gyldig koronapass i 270 dager (ca 9 mnd).

Dersom du har hatt Covid etter grunnvaksinasjonen gjelder denne IKKE som oppfriskningsdose og vil dermed kun gi gyldig pass i 180 dager. Dersom du planlegger reise og ikke kommer til å ha gyldig koronapass på det gjeldende tidspunktet må du ta en vaksinedose for å fornye passet. Det anbefales å ta vaksinen 2-3 uker før reisen. Du har selv ansvar for å sjekke hvilke regler som gjelder i landet du skal reise til og det kan også være lurt å sjekke kommunens vaksinetilbud i god tid da dette tilbudet nedskaleres pga lite etterspørsel. Nabokommunene vil også kunne tilby vaksinering.

Hvordan får jeg etterregistrert min vaksine?
Det er nå mulig å få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet, forutsatt at de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Slik kan du få informasjonen inn i det norske koronasertifikatet:

 • Ta kontakt med legen din eller kontakt kommunens vaksinekoordinator på tlf 94138779.
 • Legekontorene har egne priser for denne tjenesten.
 • Du må ha med dokumentasjon på både vaksinasjonen som innholder dato for vaksinering, vaksinetype og batchnr.

Se mer informasjon her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/na-kan-du-fa-etterregistrert-koronavaksiner-tatt-utenfor-norge/