1. Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.
     
  2. Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.
     

Statsforvalter i Agder har 03.03.21 presisert hvilke helsepersonell som skal tilbys vaksine som helsepersonell. Med bakgrunn i veilederen fra FHI presiseres følgende: "Denne gruppen inkluderer ikke tannleger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer, apotekansatte, osteopater etc."

Mer informasjon fra FHI:
Veiledning for vaksinasjon av helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten.