Treningstider i idrettshaller og gymsaler 2020-2021

Publisert
Friskliv Foto:

Friskliv Foto: Lillesand kommune

Lag og foreninger som ønsker å benytte idrettshaller og gymsaler til trening i sesongen 2020-2021 må sende skriftlig søknad til Lillesand kommune ved Bjørnar Heldal. Vi ser helst at flest mulig søker elektronisk. Her finner du informasjon og søknadsskjema.

Søknad kan også sendes på e-post til postmottak@lillesand.kommune.no eller i brev til Lillesand kommune, postboks 23, 4791 Lillesand.

Søknadsfrist: 22. mai