Normal hverdag med økt beredskap

Merk: Dersom du kommer fra eller skal til en kommune med regler som er strengere enn de nasjonale, så er det de som gjelder.