• Ansatte på serveringssteder anbefales å benytte munnbind, dersom det ikke er mulig å overholde avstandskravet på én meter. (Sterk anbefaling)
  • Kommunen anbefaler obligatorisk registrering av gjester på alle serveringssteder (det har vi allerede anbefalt, sterk anbefaling).
  • Kommunen anbefaler obligatorisk registrering av deltagere på alle treningssentre. (det har vi allerede anbefalt, sterk anbefaling).
  • Det frarådes unødvendige reiser, og da spesielt til steder med økende smittetrykk, som for eksempel Kristiansand. Presisering: Reise til jobb i Kristiansand, for dem som ikke har mulighet for hjemmekontor, regnes som en nødvendig reise.

 

Oversikt over nasjonale tiltak, altså regler som gjelder for alle, finner du her.