Hvem kan søke om å få støttekontakt?

Mange personer trenger støttekontakt. Dette kan være fordi de har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd, og/ eller trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Noen har lite sosialt nettverk og kan føle seg ensomme. Hensikten med en støttekontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid.

Antall støttekontakttimer vil variere fra person til person.

Hva koster det å ha støttekontakt?

Støttekontakt er gratis. Den som får vedtak om støttekontakt må dekke egne utgifter.