Oddekleiva
Grunnet arbeider med vann og avløpsledninger vil fv. 3670 i Oddekleiva være stengt fra mandag 24.08.2020. Veien blir stengt i ca. 2 uker. Omkjøring blir skiltet.

Viadukten
Grunnet reparasjon av vannlekkasje blir østre rampe (innkjøring til Lillesand for de som kommer vestfra og utkjøring for de som skal østover) i Viadukten stengt mandag 24.08.2020 fra 07.00 til 28.08.2020 kl.12.00. Omkjøring blir skiltet.