Alle barnehager og skoler er stengt

Det er nå bestemt at barnehager skal åpne igjen mandag 20. april. Skolen skal åpne for elever på 1.-4. trinn mandag 27. april. Da åpner også SFO. Foresatte vil få mer informasjon om dette fra sin barnehage eller skole. Det vil bli tatt hensyn til smittevernråd slik at alle skal være trygge. Det vil også komme informasjon om hvordan barn og voksne i risikogrupper skal forholde seg.

Elever på 5.-10. trinn vil fortsette med hjemmeskole på samme måte som før. Det er fortsatt ikke bestemt hvor lenge dette blir.

Utdanningsdirektoratet har god informasjon om stengte barnehager og skoler.

Helsedirektoratets vedtak om møteforbud og stenging av virksomhet.

Disse barna kan få omsorgstilbud

Barn av foreldre som har samfunnskritiske oppgaver

Barnehagebarn og skoleelever under 12 år som har foresatte med samfunnskritiske oppgaver og ikke kan være hjemme, skal få et omsorgstilbud i sin barnehage eller skole. For barn som bor med to foresatte gjelder det at begge foresatte skal ha samfunnskritiske oppgaver. Omsorgstilbudet gjelder kun når det ikke finnes andre muligheter for barnepass.

Se liste over hvilke grupper dette gjelder her.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er nok at man har et yrke som faller inn under nøkkelfunksjon i samfunnet for å ha barn i barnehage eller skole. Dersom foresatte ikke er å regne som absolutt nødvendige på nåværende tidspunkt skal de, som andre borgere, strekke seg langt for å overholde tiltakene fra regjeringen. Hensikten med å stenge barnehager og skoler er å begrense smitte.

Våre ansatte i barnehager og skoler er bedt om å være strenge på hvem som er å regne som nøkkelpersonell, og vi oppfordrer alle foresatte til å respektere dette slik at vi kan stenge flest mulig av våre barnehager og skoler for best mulig å hindre smitte av covid-19. Dere vil kunne bli bedt om dokumentasjon fra arbeidsgiver.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager og skoler i Lillesand kommune. Omsorgstilbudet gjelder i ordinær åpningstid.

 

Barn med særskilte behov

Barn med særskilte behov kan få et omsorgstilbud i sin barnehage eller skole. Det kan dreie seg om barn med store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, barn av foresatte med psykisk sykdom eller rusmisbruk eller barn omfattet av hjelpetiltak. Den enkelte barnehage og skole skal derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet, eller eventuelle andre tilpasninger. Dette gjøres i tett dialog med hjemmene.

 

Påmelding til omsorgstilbud

Du må kontakte barnehagen eller skolen for å få et omsorgstilbud for ditt barn.

Skoleskyss

Skoleskyss er innstilt, men dersom noen av barna som har behov for et omsorgstilbud har rett på skoleskyss og trenger det, vil dette bli avtalt særskilt. Når skolen starter opp igjen, vil skoleskyssen også starte opp igjen.

Foreldrebetaling i barnehage og sfo

Foresatte skal ikke betale for barnehageplass eller sfo når det er stengt. Mer informasjon om dette ligger her.

Sykdom hos barn

Dersom barn blir syke skal de ikke benytte seg av omsorgstilbud i barnehage eller skole. Det er lav terskel for å holde barn hjemme fra dette tilbudet.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/

Skolebarn som er hjemme må melde fra om sykdom på samme måte som tidligere, slik at skolen vet at barnet ikke vil delta i skolearbeidet slik det legges opp for den enkelte.

Undervisning i skolen

For mer info om opplæringen i skole i denne perioden, se her.