Barnehager og barneskoler følger smitteverntiltak på gult nivå, mens ungdomsskolene fra 4. januar 2021 er på rødt nivå.

Barnehager og skoler kommuniserer direkte med elever og foresatte og skolenes hjemmesider er oppdaterte med gjeldende informasjon.

Ved mulig smitte ved barnehagen/skolen, skjer følgende:

  • Barnehagen/skolen får beskjed fra kommuneoverlegen om barn/elever/ansatte er smittet eller definert som nærkontakter til personer som har fått påvist smitte.
  • Barnehagen/skolen informerer videre til avdeling/trinn om mulig smitte.
  • Frem til testresultatet foreligger, er det ikke nødvendig med tiltak på trinn/klasse (i henhold til nasjonale rutiner for smittesporingsarbeid).
  • Når eventuell smitte er påvist, jobber smittesporingsteam og kommuneoverlege med å kartlegge hvilke personer som må i karantene og testes. Disse blir kontaktet direkte.


Mer informasjon

  • Mer informasjon om smittevern i de kommunale barnehagene finner du her.

  • For informasjon om private barnehager, må du kontakte barnehagen direkte.

  • Mer informasjon til foresatte om smittevern i skolene finner du her.

Ved endringer i forhold til smitterverntiltak vil foresatte vil få mer detaljert informasjon direkte fra sin barnehage eller skole. 

Utdanningsdirektoratet har god informasjon om situasjonen i barnehager og skoler.