Listen ligger ute i 7 uker for den som måtte ønske å se på den. Det ligger også papirutskrift på Lillesand rådhus, kommunetorget.
Før 1. mars sender også kommunen ut skatteseddel til skattyter/eier.
Nærmere informasjon finner du på skatteseddelen, eller på kommunens hjemmeside.

Her finner du skattelisten for 2023