Du som skal reise utenlands har også selv ansvar for å lese deg opp på hvilken test som kreves i forkant av timebestilling. Du må oppgi hva slags test du trenger, samt behov for attest, når du bestiller time for dette. Legekontorene har ikke kapasitet til å sjekke dette for deg. Ved testklinikken på Dovre, Lillesand, tester vi kun «på medisinsk indikasjon», d.v.s. kun dersom du har symptomer på sykdom eller er bedt teste deg som nærkontakt av smittet.

Private legesentre som tilbyr testing i forbindelse med reise: Blindleia legesenter Lillesand tlf 37269130, Birkenes legesenter, Søgne legesenter, Sogndalen legesenter, Sør Arena legesenter og Søm legesenter.