Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner

En reguleringsplan består av et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplanen bestemmer hva den enkelte grunneier kan bygge, og hva eiendommen kan brukes til.

Det er to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. Områderegulering dekker ofte et større område enn detaljregulering, og er mindre detaljert. Som hovedregel er det kommunen selv som utarbeider denne plantypen. Detaljreguleringer fremmes i hovedsak av private forslagsstillere. Planavdelingen har ansvar for å behandle planene og legge dem frem til politisk behandling. Planene er juridisk bindende når de er vedtatt av bystyret.

Dokumenter i nyere plansaker finner du ved å bruke Innsyn eller kommunens kartløsning. Gjennom kartløsningen kan du til enhver tid finne informasjon om hvilken reguleringsplan som gjelder for din eiendom og gyldige plandokumenter.  

Hustak Foto: