Målgruppe

Barn eller unge med behov for spesialundervisning. Tjenesten skal også hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Slik får du tjenesten

Har du et barn med behov for spesialundervisning, tar du kontakt med barnehagen eller skolen til barnet. Barnehagen og skolen skal gjøre vurderinger av egne tiltak og om barnet kan hjelpes innenfor det ordinære tilbudet. Dersom barnehagen eller skolen vurderer at barnet har behov utover ordinært tilbud, henviser de videre til PP-tjenesten.