Her finner du detaljert informasjon om planen: 
http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021027192 
 
Eventuelle kommentarer, merknader eller opplysninger som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet sendes skriftlig innen 21.10.21 til Stærk & Co. as, Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller per e-post: lrz@staerk.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co. as., v/ Lisbet Rake Zeifferttlf 90 93 66 20, e-post: lrz@staerk.no. 

 

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen.  
 
Veiledning til deg som ønsker å sende merknad:   
1. Skriv kort og rett fram.   
2. Skriv forslag til konkrete endringer.   
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.   
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.   
5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.  

 

Videre saksgang 
Samtlige uttalelser og merknader fra private, og offentlige instanser blir vurdert i planarbeidet og vil følge saken ved behandling av reguleringsplanen. Det vil ikke bli gitt skriftlige svar på uttalelser og merknader utover dette. 

 

Kommunens saksbehandler for denne planen er Ida Haraldseid Gramstad, tlf: 46191588, epost idaharaldseid.gramstad@lillesand.kommune.no