Plandokumenter og saksframlegg er tilgjengelig her: 

http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021024228&  

Kommentarer, merknader eller opplysninger som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet sendes per e-post til: hallvard@plankontoret.no innen 1.okt. 2021. Innspill kan alternativt sendes Plankontoret Hallvard Homme AS, Boks 64, 4746 Valle. Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen.