Planens målsetting

Målet med planen er at den skal være et aktivt verktøy for kommunens innbyggere, besøkende, næringsliv, folkevalgte og arealforvaltere, slik at sentrum sikres en bærekraftig utvikling for neste generasjon.

Sentrum skal styrkes på sentrum sine egne premisser slik at den attraktive strukturen i sentrum ikke forringes men forsterkes. 

Eierskap

Lillesand kommune er forslagstiller og eier av planen. Prosjektledelsen for arbeidet har vært ivaretatt av kommunens planavdeling.

Etterhvert har prosjektet tilknyttet seg flere involverte prosjektmedarbeidere og bidragsytere til planarbeidet alt fra frivillige foreninger, interessegrupper og enkeltpersoner til arkitekter, historikere og konsulenter.