Korona-testing

På oppdrag fra Helsedirektoratet skal alle kommuner utvide prøvetakingskapasiteten for Covid-19. I dagens situasjon er det nødvendig å gjøre prioriteringer ift hvem som testes.

Lillesand kommune kan teste inntil 50 personer pr. dag. Vi åpner opp for at innbyggere kan bli testet hvis de opplever symptomer, uten å gå via fastlegen som har vært tidligere praksis.

Les mer om hva som er å betrakte på symptom på følgende nettside.

Testklinikken vil prioritere henvendelser om testing i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Vær oppmerksom på at de som er i kategori 6 og 7 bør være hjemme i to døgn før testing vurderes.

Dersom det kun er behov for testing for korona kan dette gjøres ved å ringe korona-teststasjon i Lillesand, tlf 941 60 281. Dette kontoret er kun for testing, og det må gjøres avtale på forhånd. (Adresse Dovreveien 7.) Åpningstid: kl. 08.00-14-00 mandag-fredag.

Oversikt over antall personer bosatte i Lillesand kommune som har testet positivt på koronasmitte

(Vi kan ikke garantere at oversikten under er fullstendig til en enhver tid. På de datoer hvor det ikke er oppført noen, så er det heller ikke meldt om innbyggere som har testet positivt)

Totalt antall personer bosatt i Lillesand kommune (frem til i dag) som har teste positivt på korona:

  • 30. mars - 3 personer registrert smittet
  • 26. mars - 1 person registrert smittet 
  • 25. mars - 1 person registrert smittet 
  • 24. mars - 1 person registrert smittet 
  • 23. mars - 1 person registrert smittet 

Her finner du også en oppdatert oversikt som også omfatter personer som ikke er bosatt i kommunen.