Korona-testing

På oppdrag fra Helsedirektoratet skal alle kommuner utvide prøvetakingskapasiteten for Covid-19. I dagens situasjon er det nødvendig å gjøre prioriteringer ift hvem som testes.

Lillesand kommune er klar til å øke testkapasiteten, og kan nå teste inntil 50 personer om dagen. Vi åpner opp for at innbyggere kan bli testet hvis de opplever symptomer, uten å gå via fastlegen som har vært tidligere praksis.

Les mer om hva som er å betrakte på symptom på følgende nettside.

Testklinikken vil prioritere henvendelser om testing i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Vær oppmerksom på at de som er i kategori 6 og 7 bør være hjemme i to døgn før testing vurderes.

Testklinikken i Lillesand kommune har telefonnummer: 94160281

Oversikt over antall personer bosatte i Lillesand kommune som har testet positivt på koronasmitte

(Merk at vi ikke kan garantere at oversikten er fullstendig til en enhver tid og på de datoer hvor det ikke er oppført noen, så er det heller ikke meldt om innbyggere som har testet positivt)

TOTALT: 7 personer

  • 30. mars - Tre personer registrert smittet
  • 26. mars - En person registrert smittet 
  • 25. mars - En person registrert smittet 
  • 24. mars - En person registrert smittet 
  • 23. mars - En person registrert smittet 

Kommunen har pr. i dag ikke oversikt over hvor mange personer som korona-testes, som har bopel i Lillesand kommune. Dette fordi personer testes på ulike steder, og det er ikke rapporteringsplikt på hvilken kommune man kommer ifra.

Ved positivt testsvar, dvs. ved oppdaget smitte, så går svaret til fastlegen som har bedt om testen på vegne av personen. Dette videreformidles til kommuneoverlegen, som i samarbeid med fastlegen blir enige om videre tiltak, bl.a. isolering. Ved behov for innleggelse/ behandling og utskriving av sykehus, er det etablert rutiner mellom sykehus og kommunen.