Ønsker du å melde feil på gatelys gjøres dette på følgende måte:

Skriv en epost til Audun Andre Larsen,  AudunAndre.Larsen@lillesand.kommune.no
Skriv nummer på lysstolpen det gjelder, eller hvilke adresse lysstolpen står på.