Slik melder du inn feil

  • Åpne kartet i lenken under.
  • Du kan søke på adresse eller zoome i kartet for å finne det aktuelle stedet.
  • Klikk på punkt som er feil og trykk: Meld inn feil på veilyset.
  • Velg type feil, øvrige detaljer er valgfrie, trykk på: Meld inn feilen

Røde punkt er feil som er meldt inn, men utbedring ikke planlagt/ startet. Gule felt er feil der utbedring er planlagt/ startet.

Klikk her for å melde feil på veglys!

(Veglys som driftes av Statens Vegvesen vil på sikt bli markert grå i kartet.)

Av og til står veglysene på om dagen. Det kan virke som sløsing, men det gjøres for å sjekke om lysene virker. Veglysene inspiseres jevnlig for å kontrollere pærer og lignende.