Prioriterte indikasjoner for korona-testing

I dagens situasjon er det nødvendig å gjøre prioriteringer ift hvem som testes.

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test hos personer med akutt luftveisinfeksjon med feber og minst ett tegn på luftveissykdom (f.eks. hoste eller tungpustethet) i prioritert rekkefølge:

  1. Pasienter med behov for innleggelse 
  2. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner  
  3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid (kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn)
  4. Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk)
  5. Personer som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. 

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Personer uten symptomer skal IKKE testes.