Overordnet kompetanseplan barnehage

Innhold under arbeid

Lillesand kommune har en overordnet kompetanseutviklingsplan for alle barnehageansatte i kommunen, både i private og kommunale barnehager.

Barnehageeiere har ansvar for å gi nyutdannede og nytilsatte pedagoger veiledning og oppfølging. Lillesand kommune som barnehageeier, tilbyr veiledning til alle nytilsatte pedagoger gjennom vår mentorordning