Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å etablere en turnhall med innendørs skytebane i byggets underetasje. Som en del av planarbeidet skal også trafikksikkerhet knyttet til uteopphold-, trafikk- og parkeringsareal for Lillesand ungdomsskole, Holtahallen, barnehage og turnhall/skytebane vurderes, og det skal foreslås tiltak for å bedre situasjonen.
 
Saksdokumenter 
Her finner du detaljert informasjon om planen: 
http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021004496&
 
Merknad 
Merknader til oppstart av planarbeidet rettes til simon.ludvigsen@ramboll.no. Brev sendes til Rambøll, Kystveien 2, 4841 Arendal. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan også rettes til kommunens saksbehandler på tlf.: 37 26 15 00. Frist for innspill til oppstart av planarbeidet er 19. mars 2021. 

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen.  
 
Veiledning til deg som ønsker å sende merknad:   
1. Skriv kort og rett fram.   
2. Skriv forslag til konkrete endringer.   
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.   
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.   
5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.  

Videre saksgang 
Samtlige uttalelser og merknader fra private, og offentlige instanser blir vurdert i planarbeidet og vil følge saken ved behandling av reguleringsplanen.  

Kommunens saksbehandler for denne planen er Kristin Uleberg. 
Tlf: 90593663 og kristin.uleberg@lillesand.kommune.no