Revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Lillesand kommune ble fastsatt av Lillesand bystyre 04.09.2019. Endringen av § 3.2 gjelder beregningsmetode for abonnementsgebyr. Bakgrunnen for endringen var at den nye inndelingen av satser i § 3.2 ikke var grundig nok tilpasset de lokale forholdene blant næringseiendommer i Lillesand kommune. For å unngå at en del næringseiendommer fikk uforholdsmessig skeivfordeling vedtok Lillesand bystyre å endre § 3.2 tilbake til den eksisterende beregningsmetoden i opprinnelig forskrift vedtatt 06.12.2006.

Forskrift med endring kan leses her, og er tilgjengelig på Lovdata.
Forskrift vedtatt 04.09.2019 kan leses her.