Siste nytt uke 46-47

Det nye vaksinesenteret på Lillesand senter er nå åpnet og all vaksinering vil heretter foregå der. Vaksinelokalet ligger i 1 etg. Mellom Eurosko og Blaa. Det må bestilles time på forhånd.

Alle innbyggere i Lillesand over 65 år tilbys nå en boosterdose av Korona-vaksinen. Dette er en ekstra dose som gis minimum 5 mnd etter dose 2 for å opprettholde effekten av vaksinen. Både Pfizer og Moderna er godkjent som booster og vi tilbyr begge vaksinene på alle våre vaksinedager. Vi er godt i gang med vaksineringen av denne gruppen og vil fortsette med det fram mot jul.

Alle i denne gruppen skal nå ha mottatt en sms med tilbud om en oppfriskningsdose av Covid-vaksinen. Innbyggere over 85 år er forsøkt oppringt med tilbud om time til vaksinering og vi har, i tillegg, sendt sms også til denne gruppa. Dessverre er det en del som ikke er registrert med telefonnummer i helseboka og disse vil ikke få invitasjonen. Dere som vi ikke har fått kontakt med bes ringe vaksinetelefonen.

Husk å sjekke om det er 5 mnd siden dose 2 før du bestiller time. Det skal også gå minimum 7 dager mellom influensavaksinen og Covid-vaksinen.

Helsepersonell som har kontakt med særlig sårbare grupper tilbys også boosterdose nå. De vil motta en egen link for timebestilling. Helsepersonell skal ha 6 mnd intervall mellom 2. dose og booster.

Ungdom mellom 15 og 17 år vil få tilbud om to dager/ettermiddager i desember for sin 2. dose. Invitasjon til timebestilling for denne gruppa går ut i uke 48.


 

 

Nytt vaksinasjonslokale i Lillesand

Fra og med 16/11-21 vil vaksineringen i Lillesand finne sted på Lillesand senter, 1. etg, mellom Blaa og Eurosko.

Forskjell på oppfriskningsdose og 3. dose

Oppfriskningsdose

Oppfriskningsdose (boosterdose) er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen. Både Pfizer og Moderna kan brukes til oppfriskningsdose, og begge vaksiner tilbys i Lillesand. Oppfriskningsdosen skal gis med et intervall på minimum 6 måneder etter dose 2, og det er bestemt at de over 65 år skal få dette tilbudet.

3. dose

3. dose er en ekstra vaksinedose som gis til personer med alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksineeffekt etter to doser. Denne dosen anses som en del av den primære vaksinasjonsserien og er anbefalt gitt med et intervall på minst 28 dager etter dose 2. Både Pfizer og Moderna er godkjent til bruk som 3. dose til personer med svekket immunforsvar (se tidligere publisert informasjon om du tilhører denne gruppen).

 

Valg av vaksinetype

Vi tilbyr både Pfizer- og Moderna-vaksinene i Lillesand. Vaksinene er sidestilt av norske myndigheter og kan brukes til både 1., 2. og 3. dose og som booster (Moderna da i halv dose). Vaksinene er basert på samme teknologi, men Moderna-vaksinen inneholder mer virkestoff enn Pfizer. Den har derfor en noe bedre og mer langvarig effekt, men kan også gi en kraftigere immunrespons (reaksjonen man kan få de første dagene etter vaksinasjon) og en høyere risiko for enkelte bivirkninger. Moderna-vaksinen er ikke anbefalt for menn under 30 år pga risikoen for hjerteposebetennelse. Ungdom under 18 år anbefales også å velge Pfizer.

Alle som vaksineres i Lillesand kan selv bestemme hvilken vaksinetype de ønsker. Vi tilstreber å ha begge typer tilgjengelige til enhver tid.

3. dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt sett dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. Dette gjelder også for koronavaksinasjon. Disse pasientgruppene har også høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset. Det er nå viktig at du sjekker om du tilhører gruppene som vi anbefaler tar 3. dose for å sikre best mulig beskyttelse.

Oversikt over hvem det gjelder finner du her.

Timebestilling:

Ring vaksinetelefonen 90872544, mandag, tirsdag og torsdag kl.09.00-12.00.

Vaksinasjon av 12-15 åringer

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år. Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI likevel at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen.

Koronavaksinen som tilbys er godkjent fra 12 år og oppover. Vaksinasjonen tilbys til årskull 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Fra 2022 vil også årskull 2010 tilbys vaksinen fra fylte 12 år.

Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon.  

Barn og unge som har gjennomgått infeksjon, bør foreløpig ikke motta vaksine. De vil være godt beskyttet mot ny infeksjon.

Vaksinen tilbys alle barn etter fylte 12 år. Når ditt barn har fylt 12 kan dere komme og få vaksinen på drop-in i åpningstiden på Lillesand senter. Åpningstidene vil variere, se øverst på denne siden.

Begge foreldre (som har foreldreansvar) må samtykke til vaksineringen. Husk å ta med utfylt samtykkeskjema. Skjemaet ligger her.

Vaksinasjon av 16 og 17 åringer

Etter råd fra FHI har regjeringen nå besluttet at alle født i årskullene 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkningen født i 2003 eller tidligere.

Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å redusere smittespredning i samfunnet.

Denne gruppen skal fortrinnsvis ha 12 ukers intervall mellom 1. og 2. dose. Minimumsintervall er 8 uker.

Det er ulik praksis på de ulike skolene i forhold til om vaksineringen arrangeres i skolens regi. Vi vil derfor sende brev til alle 16- og 17-åringene med tilbud om vaksinering. Elever ved Lillesand vgs har fått 1. dose på skolen.

Ungdommene som ennå ikke har fylt 16 år, vil sammen med informasjonsbrevet få et samtykkeskjema som må medbringes utfylt og underskrevet av begge foresatte.

Dose 2 for 16- og 17åringer vil foregå på Lillesand senter i desember. Det sendes ut sms noen uker i forkant med mulighet for å bestille time.

Influensavaksinering

Oppfriskningsdosen mot Covid19 skal prioriteres foran influensavaksinen da det er mer Covid-smitte i samfunnet enn det er influensasmitte. Det anbefales at det går minst 7 dager mellom Covid19-vaksinen og influensavaksinen. Influensavaksinen kommer til kommunen i uke 43, og det er legesenteret som vil sette disse vaksinene. Du må selv ringe og avtale tid til vaksinering. Vaksinen koster 50 kroner. Dersom du har frikort, er vaksinen gratis.

Vaksinasjon av gravide

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester.

Vaksineanbefaling for gravide

Har du ikke fått time til vaksinasjon?

Alle i kommunen over 18 år skal nå ha fått SMS om timebestilling. Dersom du enda ikke har fått tilbud, er det fint om du gir beskjed ved å vaksinetelefonen 90872544, mandag, tirsdag og torsdag kl.09.00-12.00.

Vaksinerte i Lillesand

Vaksinerte pr. uke 42

Andel fullvaksinerte over 18 år: 90,5%

Antall fullvaksinerte: 7880

Antall vaksinerte med én dose: 8867

(748 av disse er under 18 år og har ikke fått tilbud om dose 2 ennå)

På vaksinedagen

Vaksinen er gratis. Vaksineringen foregår på Lillesand senter.

Praktisk informasjon på vaksinedagen

Vaksinasjonen vil skje på Lillesand senter i lokalet mellom Blaa og Eurosko. Det er viktig at du møter opp til timen din så vi unngår å måtte kassere ubrukte vaksinedoser.

Helseopplysninger

Du må være feberfri når du skal ta vaksinen.

Har du tidligere hatt kraftige allergiske reaksjoner på vaksiner må vaksinasjon avklares med lege.

Er du i karantene eller isolasjon skal du ikke komme til vaksinasjonslokalet.

Klær

For å sikre god flyt i vaksineringen, ber vi at du har klær som lett kan tas av. Ha gjerne på en t-skjorte eller lignende under andre klær. Vaksinen settes i overarmen.

Sett av tid

Når du har fått vaksinen må du være i vaksinasjonslokalet på anvist plass i 20 minutter. Dette er for at helsepersonell skal kunne observere deg og hjelpe deg hvis det skulle oppstå en reaksjon på vaksinen. Bruker du blodfortynnende må du vente 30 minutt i etterkant av vaksineringen. Har du tidligere hatt alvorlige reaksjoner i forhold til medikamenter må du observeres i 60 minutter.

Ofte stilte spørsmål

Jeg er forkjølet på vaksinasjonsdagen, hva gjør jeg?

Har du kun lette symptomer i nese og hals, kan du få vaksinen.

Kjenner du deg tungpusten og syk, bør du utsette vaksineringen.

Dersom du har feber, skal du ikke komme til vaksinasjon.

Husk å gi beskjed til vaksinetelefonen om du ikke kan komme, tlf.  90872544.

 

Hvordan får jeg koronasertifikat?

Logg inn med elektronisk ID på Helsenorge-koronasertifikat

Dersom du har behov for en løsning uten elektronisk ID, kan du følge denne oppskriften fra FHI: 

1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer.

2. Ring informasjonstelefonen for korona:

   Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.

• Fra Norge: 815 55 015

• Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

 

Jeg hadde Korona for mer enn 6 mnd siden og har ikke lenger gyldig koronapass.

Gjennomgått Covid-infeksjon gir god beskyttelse mot å bli smittet med Covid og gjelder som èn dose vaksine. Dessverre forsvinner disse opplysningene fra koronapasset ditt etter 6 mnd og passet ditt er ikke lengre gyldig for reiser. Dersom du har reiseplaner, må du derfor komme og få en nye dose minimum 2 uker før reisen for å ha gyldig pass.

 

Hvordan får jeg etterregistrert min vaksine?

Det er nå mulig å få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet, forutsatt at de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Slik kan du få informasjonen inn i det norske koronasertifikatet:

  • I Lillesand er det fastlegene som gjør dette, og du må selv avtale time med legen din.

  • Etterregistreringen må betales av den enkelte pasient. Legekontorene har egne priser for dette.

  • Du må ha med dokumentasjon på både vaksinasjon og reise.

Se mer informasjon her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/na-kan-du-fa-etterregistrert-koronavaksiner-tatt-utenfor-norge/