Testing av barnehagebarn, elever og ansatte

Det er ikke lenger anbefalt å teste barn i barnehage- eller skolealder, heller ikke dersom de er nærkontakter til en smittet.

Voksne anbefales å teste seg hvis de får luftveissymptomer.

Har ditt barn luftveissymptomer eller andre sykdomstegn?

Hold barn hjemme dersom de er syke. Har de vært feberfrie i 24t kan de gå tilbake til barnehage og skole.

Åpningstid i barnehage

Barnehagene vil etterstrebe å ha full åpningstid, men foresatte må være forberedt på at det raskt kan komme endringer i barnehagene sitt tilbud. Dette er på bakgrunn av bemanningssituasjonen i barnehagene som er en direkte konsekvens av koronasituasjonen.

Hver barnehage vil tilpasse driften sin lokalt ut fra smittesituasjonen og bemanningssituasjonen i sin barnehage. Foresatte vil få informasjon fra sin barnehage dersom barnehagen ser seg nødt til å redusere åpningstiden sin midlertidig.  Dette vil da være for å kunne opprettholde forsvarlig drift etter barnehageloven.

 

Barnehagene skal gi et utvidet tilbud til barn av foreldre med samfunnskritisk funksjon dersom de reduserer åpningstiden. 

Foreldre som søker om tilbud, må legge frem dokumentasjon som bekrefter at de jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner eller andre kritiske virksomhetsfunksjoner. 

Les mer om dette her: 

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner (regjeringen.no) 

Søknad om utvidet plass som følge av samfunnskritisk yrke sendes styrer så snart som mulig.  

Lokale tiltak

Trafikklysmodellen vil fortsatt ligge som en veileder som kommunen eller enkelte enheter kan hente tiltak fra, dersom smittesitusjonen krever det. Den enkelte enhet vil informere om lokale tiltak til sone foresatte.