Barnehager og barneskoler i Lillesand følger smitteverntiltak på gult nivå.
Barnehager og skoler kommuniserer direkte med elever og foresatte.

Ved mulig smitte ved barnehagen/skolen, skjer følgende:

  • Barnehagen/skolen får beskjed fra kommuneoverlegen om barn/elever/ansatte er smittet eller definert som nærkontakter til personer som har fått påvist smitte.
  • Barnehagen/skolen informerer videre til avdeling/trinn om mulig smitte.
  • Frem til testresultatet foreligger, er det ikke nødvendig med tiltak på trinn/klasse (i henhold til nasjonale rutiner for smittesporingsarbeid).
  • Når eventuell smitte er påvist, jobber smittesporingsteam og kommuneoverlege med å kartlegge hvilke personer som må i karantene og testes. Disse blir kontaktet direkte.

Hvis barnet blir satt i karantene
- Hvorfor skal barnet mitt i karantene og ikke vi som er foreldre?

Det er bare den personen som har vært i nærkontakt med en smittet som skal i karantene. Med andre ord, hvis ditt barn har vært i nærkontakt med en som er smittet, skal barnet ditt være i karantene, men du som foreldre skal ikke være i karantene så lenge du ikke har vært i nærkontakt med den smittede og barnet ditt ikke har symptomer på korona. 

(I noen spesielle tilfeller blir hustandsmedlemmer av en nærkontakt oppfordret til å holde seg i karantene av smitteteamet. Dette gjøres tilfeller der det vurderes at risikoen for at nærkontakter er smittet er høy.)

Her finner du mer informasjon om karantene og isolasjon ved koronavirus.


Mer informasjon

  • Mer informasjon om smittevern i de kommunale barnehagene finner du her.

  • For informasjon om private barnehager, må du kontakte barnehagen direkte.
  • Mer informasjon til foresatte om smittevern i skolene finner du her.

Ved endringer i forhold til smitterverntiltak vil foresatte vil få mer detaljert informasjon direkte fra sin barnehage eller skole. 

Utdanningsdirektoratet har god informasjon om situasjonen i barnehager og skoler.