Barnehager og barneskoler i Lillesand følger i utgangspunktet smitteverntiltak på grønt nivå. På grunn av smitteutbrudd vil det enkelte steder være behov for å følge tiltak på gult nivå.
Barnehager og skoler kommuniserer direkte med elever og foresatte, så de som blir berørt for god informasjon om dette.

Når smitte oppstår blant barn/voksne i barnehage og skole vil det fra skolestart av bli håndtert slik:

 • Den smittede blir som tidligere satt i isolasjon
 • Den smittedes husstandsmedlemmer og nærmeste kontakter får ordinær smittekarantene. Det betyr at nærkontakter/barn og voksne i avdelingen/klassen ikke får smittekarantene som tidligere, men fortsetter å være i barnehagen/på skolen. Det er ønskelig at klassen/avdelingen holdes mest mulig «for seg selv» inntil første test er foretatt. Det skal som ellers være Smittesporingsteamet/kommuneoverlegen som definerer hvem som skal settes i karantene.
 • Det vil så raskt som mulig (dag 1) bli foretatt testing av nærkontaktene (avdelingen, klassen, aktuelle voksne/evt andre) med hurtigtest. Her må barnehagen/skolen, slik som tidligere, bistå i vurderingene av hvem som bør testes utover avdelingen/klassen. Ved negativ test unntas de smittekarantene.
 • Barnehagen/skolen skal ikke bestille testing – Smittesporingsteamet tar direkte kontakt med testapparatet, og organiserer test.
 • Barn under 12 år skal også ha en test nummer 2 – på dag 3-5. (Totalt to tester)
 • Barn/ungdom over 12 år skal i tillegg til test dag 1, ha test på dag 3 og dag 5. (Totalt tre tester)
 • Test dag 1 vil kunne foretas på testklinikken på Dovre. Test(er) dag 3-5 vil foretas på skolen/i barnehagen.
 • Selvtesting vil kunne bli brukt på ungdomstrinn og videregående trinn.
 • Testing i regi av kommunehelsetjenesten er å anse som helsehjelp og det kreves samtykke fra foreldre til barn under 16 år. Dersom smitte oppstår, og dere har avtalt testtidspunkt, sendes SMS til foreldre der det informeres om at det er smitte og iht nye retningslinjer skal foretas testing. Foresatte som ikke ønsker at barnet skal testes, må straks melde fra til barnehagen/skolen og disse barna skal ikke testes. Barn som ikke testes får 10 dager smittekarantene fra siste kontaktpunkt med den smittede.
 • Hurtigtestene som skal brukes nå er vesentlig mer «skånsomme» enn PCR-testene, da man kun tester fra nedre nesebor.
 • Merk at voksne som er beskyttet skal fortsette å jobbe som normalt selv om de har vært nærkontakt til smittet barn. Ved symptomer eller hvis man kun har èn dose vaksine skal man testes.

Denne nye ordningen vil medføre at omfanget av hjemmeskole blir sterkt redusert eller bortfalle. Imidlertid vil de få enkeltelevene som får karantene ha krav på opplæring. I den sammenheng må skolene ha planer for en «alternativ hjemmeopplæring» i form av oppgaver eller lignende og at det holdes kontakt med elevene det gjelder. Det forventes ikke at skolene kan legge til rette for «tilnærmet full parallell hjemmeopplæring» med klassen.

Dette vil også innebære at første skoledag i år kan gjennomføres så normalt som mulig med foreldre tilstede.

Til slutt minner vi om hovedbudskapet når det gjelder grønt nivå:

 • Barnehage- og skolehverdagen skal nå være mest mulig «normal»
 • Ved symptomer på sykdom skal man være hjemme, og teste seg
 • Fortsatt god håndhygiene
 • Avstand mellom voksne som til daglig ikke jobber tett sammen, uavhengig om de er vaksinert eller ikke

Her finner du mer informasjon om karantene og isolasjon ved koronavirus.

Utdanningsdirektoratet har god informasjon om situasjonen i barnehager og skoler.