26. november

  • Personer i isolasjon: 4 
  • Personer i karantene: 6

Det er en ny smittet i Lillesand i kveld. Den smittede er nærkontakt til en av de tre som ble smittet tirsdag 24. november. To nye nærkontakter er satt i karantene som følge av dette. Det er ingen lokale tiltak utover de nasjonale tiltakene i Lillesand kommune.


24. november

  • Personer i isolasjon: 4 
  • Personer i karantene: 7

Det er tre nye smittede i Lillesand i dag. De som er smittet er i samme familie og smitten knyttes til et kjent tilfelle i Kristiansand. Smitten settes ikke i relasjon til tidligere smittetilfeller i Lillesand. Smittesporing er gjennomført i ettermiddag og fire nærkontakter er satt i karantene. Det er ingen lokale tiltak utover de nasjonale tiltakene i Lillesand kommune.
 

23. november

  • Personer i isolasjon: 1 
  • Personer i karantene: 3 

Ingen nye smittede i Lillesand i dag og færre i isolasjon og karantene. Siste smittetilfelle i Lillesand fant sted 18. november. Det er ingen lokale tiltak utover de nasjonale tiltakene i Lillesand kommune.
 


Kommuneoverlegens status for koronasituasjonen i Lillesand