Koronatelefonen - Lillesand kommunes informasjonstelefon

 • Har du spørsmål om det koronaviruset, og hverken finner svar på innbyggerportalen eller på Folkehelseinstituttets nettside, kan du ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015.
 • Lillesand kommunes informasjonstelefon om korona har tlf.nr. 90872544 (åpen hverdager)

Jeg får tjenester fra kommunen og trenger å komme i kontakt med ansatte

 • Enhet for psykisk helse og rus, vakttelefon:  91715570 (åpen fra kl. 09.00-15.30 hverdager)
 • Familiesenteret: 991 10539 (åpen fra kl. 09.00-15.30 hverdager)
 • Barnevernvakt: 38075400
 • Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Jeg er under 18 (eller litt over 18) og trenger hjelp nå

Skole:

Grunnskolen - Kontaktlærer er tilgjengelig på avtalte tidspunkt, som alle hjem har fått beskjed om fra den enkelte skole. Sjekk også hjemmesiden til din skole for mer informasjon.

Videregående - Sjekk informasjon publisert på skolens hjemmeside. Rådgiverne kan kontaktes om fag eller om du trenger noen å snakke med.

Helse:

Se hjemmesiden til din skole for telefonnummer til din Helsesykepleier.

Helsestasjon for ungdom er ikke åpen i skoleferien. For kontakt, ring helsesykepleier Kristin: 48021514, eller 99110539 direkte til helsestasjonen ved behov for samtale om ting du lurer på.

Annet/kontakt:

Ungdomskontaktene og andre er klare for å ta i mot din samtale, sms eller snap.

Ring, sms eller snap til Ungdomskontakt2:

Caroline 90803458 (kl 16.00 - 21.00)

Birthe 94804258 (kl 16.00 - 21.00)

Ring, sms eller snap til Mobbeombudet:

Ingrid 90131448 (kl 09.00 - 16.00)

Ring eller sms til kriminalitetsforebyggende koordinator:

Lise 90645895 (kl 09.00-16.00)

Jeg er voksen og trenger hjelp i forhold til psykisk helse/ familie

Opplever bekymring for min psykiske helse - finner du informasjon: https://helsenorge.no/psykisk-helse

 • Enhet for psykisk helse og rus, vakttelefon:  91715570 (åpen fra 09.00 -15.30 hverdager)
 • Kirkens SOS: 22400040

Opplever bekymring for familien:

 • Familiesenteret: 991 10539 (åpen 09.00 -15.30 hverdager)
 • Helsestasjonen: 99110539 (åpen 09.00 -15.30 hverdager)
 • Barnevernvakt: 38075400 – Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Jeg er bekymret for noen

Bekymret for omsorgen for barn:

 • Barnevernvakt: 38075400
 • Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
 • Familiesenteret: 991 10539
 • Helsestasjonen: 99110539

Bekymret for psykisk helse til pårørende:

 • Mental helses hjelpetelefon: 116 123