Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du sender utfylt skjema, med original underskrift til Lillesand kommune,  Postboks 23, 4791 Lillesand. 

Søknaden skal blant annet inneholde opplysninger om kjøper, eiendommen, andel og formålet med kjøpet. Husk underskrift i punkt 6.

Saksbehandling

Kommunen skal behandle, registrere og bekrefte saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

Om det som er oppgitt i skjema er i samsvar med kommunens opplysninger, vil skjema registreres og bekreftes gjennom svar og kvittering. Når bekreftelse er mottatt kan skjøte, hjemmelserklæring og andre nødvendige papirer sendes til kartverket for tinglysning.

Søknad om konsesjon

Hvis eiendommen er bebygd,  og større enn 100 dekar eller har den mer en 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, skal egenerklæring LDIR-360 brukes.

Da må søknad sendes til Landbrukskontoret i Lillesand/Birkenes kommune – som ligger i Birkenes kommune - Postboks 115, 4795 Birkeland.