Det er i dag tre kjente smittede i Lillesand kommune

  • Personer i isolasjon: 3 (dvs. påvist smitte med koronaviruset.)
  • Personer i karantene: 29 (dvs. nærkontakter av smittet person.)

– Siden sist er det kommet betydelige innstramminger for vår sosiale aktivitet. Dette er fordi man ser at smitten nasjonalt øker, spesielt i de store byene. Der hvor vi fryktet storm for to uker siden, ser vi nå stormen komme. Den kan gi en stor bølge av smittede. For at antallet alvorlig syke ikke skal slå ut helsevesenet, slik vi ser i flere europeiske land, må antall smittede ikke øke i den farten vi ser nå. Her kan du bidra ved å følge de nasjonale og lokale retningslinjene, sier Engemyr.

I Lillesand har vi fortsatt kontroll på situasjonen, men dette kan endre seg raskt. Foreløpig er det de nasjonale retningslinjene som gjelder i Lillesand. Ved økende smitte vil det iverksettes lokale tiltak, slik de nå gjør i Bergen og Oslo.

Reiser innenlands frarådes
Vi må nå møte færre mennesker enn vi har gjort frem til nå, og holde oss mest mulig hjemme. Det frarådes reiser innenlands. Det er kun de helt nødvendige reisene vi nå bør foreta, f.eks. hvis et familiemedlem ligger for døden eller helt nødvendige arbeidsreiser. Dog kan man reise på hytta, hvis egen bil brukes, og man ikke møter andre folk. I kommende periode må vi holde kontakt med våre kjære andre steder i landet over sosiale medier, telefon, e-post og brev.

Arrangementer
– De neste to ukene ønsker jeg så få arrangementer som mulig i Lillesand, sier Engemyr.

Fritidsaktiviteter
Fritidsaktiviteter for barn og unge i Lillesand kan gjennomføres med vanlige smitteverntiltak. Ved kamper og lignende utenfor kommunen må arrangør vurdere lokal smittestatus.

– Så lenge man holder avstand kan man trygt gå i svømmehallen, på kino, i butikken og på treningssenter, sier Engemyr.