• Personer i isolasjon: 8 (dvs. påvist smitte med koronaviruset)
  • Personer i karantene: 121 (dvs. nærkontakter av smittet person)
    Tall per 24.2.2021.

Vår nabokommune, Kristiansand, innførte i går strenge tiltak, gjennom forskrift, for å demme opp for utbruddet. 

- Lillesand kommune er fortsatt på «nivå 2». Det betyr at vi har kontroll på smitten, det er under 10 % ukjent smitte og vi har god testkapasitet, sier kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr.

- Jeg anbefaler derfor at det på nåværende tidspunkt ikke iverksettes ytterligere tiltak enn de forsterkede anbefalingene som ble satt i helga, sier Engemyr.

Gjeldende tiltak i Lillesand

Disse vurderingene samsvarer med vurderingene gjort av Statsforvalteren v/ Fylkeslegen og kommuneoverlegen i Kristiansand.  Selv om Kristiansand innfører strenge tiltak, basert på sitt smittenivå, så gjør vi egne vurderinger basert på smittenivået i Lillesand.

Situasjonen forandrer seg raskt, og skulle smittetrykket i Lillesand og Birkenes kommune øke, vil tiltak bli foreslått iverksatt. 

- Jeg har tett dialog med treningssenter og serveringssteder, da det er her det ved behov vil bli foreslått tiltak først, sier Engemyr.


​​​​​​​Unngå unødvendige reiser til Kristiansand
Det frarådes unødvendige reiser, og da spesielt til steder med økende smittetrykk, som Kristiansand. Presisering: Reise til Kristiansand i jobbsammenheng, regnes som en nødvendig reise.

Status vaksinering
Lillesand kommune mottar fortsatt små vaksineleveranser, samtidig som vi fra denne uken også mottar vaksinen fra AstraZeneca. Denne gis i første omgang kun til kommunalt helsepersonell. Les mer om dette her. 

For oppdatert informasjon om vaksinering, med estimert vaksinekalender og status på antall vaksinerte i Lillesand, kan du følge med på denne siden: Koronavaksine - Lillesand.

Her ser du oversikten over de nasjonale tiltakene, som også gjelder i Lillesand, fra 23. februar 2021.