Lillesand bo- og aktivitetssenter

Lillesand bo- og aktivitetssenter består av en langtidsavdeling med 24 sengeplasser fordelt på tre grupper og en korttid/rehabiliteringsavdeling med 8 sengeplasser.

Kommunens øyeblikkelig hjelp-tilbud (ØHD) er lokalisert her.

Institusjonen har egen tilsynslege.

Aktivitør er til stede tre dager pr uke, i tillegg har institusjonen ulike aktiviteter og arrangementer.

Lillesand bo- og aktivitetssenter er sertifisert livsgledehjem.

Vi har eget institusjonskjøkken som blant annet også produserer mat til hjemmeboende, Lillesand alders- og sjømannshjem og catering til kommunale og politiske møter.

Kommunens dagsenter er lokalisert på Lillesand bo- og aktivetssenter.

Hjemmesykepleien i omsorg sentrum har sin base her.

 

Lillesand bo- og aktivitetssenter på Facebook

Høvåg bo- og aktivitetssenter

Høvåg bo- og aktivitetssenter består av 14 plasser for personer med demenssykdom, 11 langtidsplasser og tre korttidsplasser.

Institusjonen har egen tilsynslege.

Aktivitør er til stede tre dager pr uke, i tillegg har institusjonen ulike aktiviteter og arrangementer.

Høvåg bo- og aktivitetssenter er sertifisert livsgledehjem.

Vi har eget institusjonskjøkken som blant annet også produserer mat til hjemmeboende og Høvåg- bo og aktivitetssenters beboere.

Hjemmesykepleien i Høvåg har sin base her.

Høvåg bo- og aktivtetssenter på Facebook