Det er trygt for barn å gå på skolen og SFO

For å begrense smitte er det satt i gang en rekke tiltak i skolen. Vi er ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger rådene fra regjeringen. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

· vaske hender og følge opp elevene slik at de lærer gode rutiner for håndvask

· ha godt renhold på skolen

· vaske utstyr og leker jevnlig

· være ekstra mye ute med elevene i tiden framover

 

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen og sfo. Vask hendene før dere kommer om morgenen, og med en gang dere kommer hjem. 

Vi oppfordrer til at barna omgås et begrenset antall andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute.

Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for tilrettelegging av skoletilbudet/hjemmeundervisning for å begrense smitterisiko til hjemmet. For elever med foresatte (andre i husholdningen) i risikogruppe, bør det opprettes dialog mellom skole og foresatte om det er mulig å tilrettelegge slik at disse elevene likevel kan møte som vanlig på skolen. I slike tilfeller bør også hensynet til barnets beste tillegges stor vekt.

Skolen og SFO skal fremdeles gi omsorg til elevene

Vi skal fremdeles ivareta elevenes behov for omsorg og sørge for at alle elever opplever trygghet, tilhørighet og trivsel på skolen og SFO.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte på skolen. Det er ekstra viktig nå at elevene er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn på skole eller SFO. Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med coronavirus, skal eleven heller ikke møte på skolen.

Hvis eleven blir dårlig på skolen eller SFO, må dere hente eleven så fort det lar seg gjøre.

Foreldre skal ikke bli med inn på skolen eller SFO

Elevene møter ute i skolegården om morgenen. Det er fint hvis de kommer så nært opptil skolestart som mulig. Elevene vil bli henvist til sine grupper/områder. Nærmere beskjeder rundt dette vil komme fra hver enkelt skole.

Smitteverntiltak i enkelte fag

Skolene vil følge råd for smitteverntiltak i enkelte fag.

Ikke ta med leker hjemmefra

Bytting av fotballkort og pokemonkort er tidvis populært på skolen og SFO. I denne perioden ønsker vi ikke at elevene har med egne leker på skolen. Skole og SFO vil tilstrebe jevnlig renhold av materiell og leker.

Åpningstider

Skolene vil tilstrebe normal åpningstid. Av smittevernhensyn kan det bli noen lokale variasjoner. Den enkelte skoles åpningstider får dere informasjon om fra skolen.

Mat på de SFO-ene som har hatt det

Av smittevernhensyn har vi valgt å ikke tilberede mat på sfo. Barna må ha med seg mat i egen matboks.

I denne perioden skal dere selvsagt ikke betale kostpenger.

Samhandling med foresatte og foreldremøter

Det anbefales ikke å arrangere foreldremøter eller større samlinger.

Utviklingssamtaler bør erstattes med digitale møter.

I helt spesielle tilfeller kan det gjennomføres vanlige møter, men med smitteverntiltak.

Skoleskyss

Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig. Det er kapasitetsutfordringer på skolebussene, og alle oppfordres til å finne alterativer. 

Hvis elevene tar skolebuss, må de huske å holde avstand, både mens de venter på bussen, og i bussen.