Det er trygt for barn å gå i barnehagen

For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene. I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold i barnehagen
  • vaske leker jevnlig
  • være ekstra mye ute med barna i tiden framover

Barnehagen skal fremdeles gi omsorg til barna

Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de er symptomfrie. Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen.

Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.

Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen

Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna ute. Noen av barna bør ha uteklær når de møter i barnehagen. Mer info om dette kommer fra hver enkelt barnehage.

Ikke ta med leker hjemmefra

Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.

Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. 

Vi oppfordrer til at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute.

Mat

Av smittevernhensyn har vi valgt å ikke tilberede mat i barnehagene. Barna må ha med seg mat i egen matboks.

I denne perioden skal dere selvsagt ikke betale kostpenger.

Foreldrebetaling

Nasjonale retningslinjer sier følgende om foreldrebetaling i denne perioden: 
Barnehager er et frivillig tilbud, og det er opp til foreldrene om dere vil ha barna i barnehagen eller ikke. Hvis dere velger å ikke bruke tilbudet og holder barna hjemme uten helsegrunner, må dere enten si opp plassen eller fortsette å betale.

Barn i risikogrupper:

Dersom ditt barn av helseårsaker tilknyttet covid-19, ikke kan benytte barnehageplassen, får dere fritak fra betaling i den perioden barnet må holdes hjemme.
For å få dette er dokumentasjon påkrevd, må du levere legeerklæring til enhetsleder i barnehagen, med følgende informasjon:

  • Barnet kan ikke benytte barnehageplassen fordi barnet eller en i husstanden er i risikogruppen ved evt. smitte av covid-19. Jf. smittevernveileder for åpning av barnehagene.
  • Det er ikke mulig å benytte barnehageplassen selv med et tilrettelagt tilbud for barnet. Jf. smittevernveileder for åpning av barnehagene.
  • Er tilstanden forbigående slik at barnet på sikt kan benytte plassen til tross for smittefare?