Det er trygt for barn å gå i barnehagen

For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene. I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold i barnehagen
  • vaske leker jevnlig
  • være ekstra mye ute med barna i tiden framover

Barnehagen skal fremdeles gi omsorg til barna

Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de er symptomfrie. Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen.

Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.

Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen

Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna ute. Noen av barna bør ha uteklær når de møter i barnehagen. Mer info om dette kommer fra hver enkelt barnehage.

Ikke ta med leker hjemmefra

Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.

Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. 

Vi oppfordrer til at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute.

Mat

Fra og med desember vil de kommunale barnehagene gradvis starte opp med kost. Mer info kommer direkte fra barnehagen.

I denne perioden betaler dere reduserte kostpenger.

Foreldrebetaling

Nasjonale retningslinjer sier følgende om foreldrebetaling i denne perioden: 
Barnehager er et frivillig tilbud, og det er opp til foreldrene om dere vil ha barna i barnehagen eller ikke. Hvis dere velger å ikke bruke tilbudet og holder barna hjemme uten helsegrunner, må dere enten si opp plassen eller fortsette å betale.

Barn i risikogrupper:

Dersom ditt barn av helseårsaker tilknyttet covid-19, ikke kan benytte barnehageplassen, får dere fritak fra betaling i den perioden barnet må holdes hjemme.
For å få dette er dokumentasjon påkrevd, må du levere legeerklæring til enhetsleder i barnehagen, med følgende informasjon:

  • Barnet kan ikke benytte barnehageplassen fordi barnet eller en i husstanden er i risikogruppen ved evt. smitte av covid-19. Jf. smittevernveileder for åpning av barnehagene.
  • Det er ikke mulig å benytte barnehageplassen selv med et tilrettelagt tilbud for barnet. Jf. smittevernveileder for åpning av barnehagene.
  • Er tilstanden forbigående slik at barnet på sikt kan benytte plassen til tross for smittefare?