Stenging av campingplasser, bobilcamping, kommunal oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner, for begrensning av koronasmitte

Kommunelegen har vedtatt følgende forskrift:

Fastsatt av kommuneoverlegen i Lillesand kommune 27. mars 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. første ledd.

For å begrense smittespredningen av koronaviruset ytterligere, gir kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1, femte ledd jf. § 4-1, første ledd b, følgende forskrift:

§ 1. Campingplasser, bobilcamping, herunder kommunale oppstillingsplasser for bobiler, og gjestehavner skal holdes stengt. Unntak gjelder for dagsbesøk for å ivareta nødvendig tilsyn og vedlikehold.

§ 2. Lillesand kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 3. Forskriften trer i kraft straks, og gjelder inntil videre, den oppheves så snart det ikke er behov for begrensingene, jf. smittevernloven § 4-1, femte ledd.

Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Etter regjeringens pressekonferanse som ble avholdt torsdag 19.03.2020, samt forskriften som er oppdatert i henhold dette, er all overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn den man er folkeregistrert i, nå forbudt.

Unntak er:

  • «Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader.»
  • «Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus (...) i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.»

Helseminister Bent Høie påpekte spesifikt at kommunene ikke har anledning til å gi dispensasjon til opphold, og dermed fritak fra reglene i forskriften.

Her finner du oppdatert forskrift.

Med bakgrunn i dette er det altså ikke er lov å overnatte på hytta, med mindre du vurderer at unntakene som nevnt over gjelder deg. Vi har heller ingen mulighet til å kunne behandle søknad om eventuell dispensasjon.

Informasjon om kommunal gjestehavn og bobilparkering

Kommunen melder om følgende:

  • Bobilcampen i Lillesand sentrum er stengt.
  • Offentlige toaletter er stengt i sentrum
  • Gjestehavna er stengt, inkludert toaletter og servicerom