Har du helsefaglig kompetanse - da håper vi du registrerer deg her

Lillesand kommune kartlegger personell med helsefaglig bakgrunn som kan tenke seg å være aktuelle ressurser i forbindelse med korona-situasjonen. Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber i dag med helt andre oppgaver? Da håper vi at du registrerer deg. 

Kartleggingen gjelder personer som ikke er ansatt i Lillesand kommune fra før.

Vi har laget et registreringsskjema med sikker innlogging og registreringen din blir arkivert i vårt saksarkivsystem. I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, og dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

Klikk på denne lenken for å registrere deg

Takk for at du er med på dugnaden!

Registrering av frivillige lag og foreninger

Lillesand kommune har så langt valgt å begrense bruk av frivillige enkeltpersoner (bortsett fra personer med helsefaglig kompetanse - se egen informasjon), men vi ønsker å komme i kontakt med frivillige lag og foreninger. Bakgrunnen for at vi pr i dag begrenser bruk av frivillige er at vi ønsker å bidra til å begrense smittespredning. Vi ønsker derimot å inngå egne avtaler med lag og foreninger for å sikre oss en oversikt.  

Ta kontakt med Anja Madshaven på tlf. 977 78 558.