FRISKLIVSRESEPTEN

Frisklivsresepten er i hovedsak for deg som er i jobb eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Vi ønsker å veilede deg til å finne din motivasjon til økt aktivitet. Små justeringer i livsstilen kan føre til en bedre hverdag - sammen setter vi mål og jobber mot dette! Dersom vi ser at du har behov for tettere oppfølging eller har behov for et annet tilbud, informerer vi og veleder deg dit.

Når du tar kontakt med oss inviterer vi deg til en samtale før du blir med i et 12 ukers opplegg med trening og undervisning.

Aktivitet

Vi er opptatt av at nivået på treningen skal være tilpasset din form og samtidig være utfordrende nok til å gi god effekt. Treningen foregår i grupper, både utendørs og innendørs.

Undervisning

En frisklivsresept består også av livsstilsundervisnng i gruppe parallellt med treningen. Vi tar for eksempel opp temaer som:

 • endring
 • motivasjon
 • fysisk aktivitet og bevegelse
 • kosthold
 • psykisk helse
 • søvn
 • veien videre

Vi følger Helsedirektoratets prinsipper for fysisk aktivitet og bevegelse.

Pris

For 12 uker med trening og undervisninger betaler du kr 300,-

Hva skjer når reseptperioden er slutt?

Etter 12 uker evalueres perioden i en avslutningssamtale. Det er viktig for oss at de endringene du gjør her hos oss opprettholdes. Vi er derfor behjelpelige med å finne en aktivitet du kan fortsette med. Etter endt kursforløp sender vi en tilbakemelding til fastlegen din.

Helsedirektoratet anbefaler oss å være i aktivitet i minst 30 minutter hver dag.

 

 

 

 

 

 

 

BALANSE I HVERDAGEN

Visste du at en 80-åring er like trenbar som en 30-åring? Regelmessig bevegelse er medisin som kan hindre plager. Har du en sterk kropp, har du overskudd til å mestre hverdagens gjøremål. Det er aldri for sent å begynne!

Kurset er for seniorer som

 • Begynner å bli litt ustø
 • Er redd for å falle
 • Kan komme seg til og fra tilbudet på egenhånd

Når og hvor:

Mandag og torsdag 10.30 - 11.30 i Tingsalen

Treningen fokuserer på styrke og balanse

Øvelsene tar utgangspunkt i forskning på hva som er viktig for å holde seg sterk, stødig og selvstendig lengst mulig.

Treningen ledes av fysioterapeut/ergoterapeut.

For påmelding og nærmere opplysninger: henvend deg til Frisklivsentralen.

Helsedirektoratets anbefalinger for deg som er over 65 år

Øvelser som holder deg i form

FRISK START

Kurset er for deg som er hjemme med et barn i alder mellom 6 uker og 10 måneder. På kurset har vi fokus på samspill og trening sammen med barnet. Deltakerne får trening med fysioterapeut en gang i uken i 60 minutter. En gang i måneden kommer familieterapeut, helsesøster eller psykolog og tar opp aktuelle temaer som tilknytniing, samspil og "lykke og stress i småbarnsbobla".

 • 12 uker med ukentlige samlinger a 60 minutter
 • Oppstart våren 2020 i februar/mars
 • Kursavgift kr 300

Mer informasjon kan du få ved å kontakte Helsestasjonen eller Myriam Bauer, kommunefysioterapeut telefon: 90230044

KURS I SELVHEVDELSE

Jeg vil si min mening

Synes du det er vanskelig å si din mening eller sette grenser?

Kurs i selvhevdelse er for mennesker som har vansker med å sette grenser og være tydelige i sin kommunikasjon med andre.

Kurs i selvhevdelse er basert på boka "Er du klar? Selvhevdingstrening i gruppe" av Tina Johansen.

Målet er å:

 • Bli mer selvsikker
 • Få mer kunnskpa om seg selv
 • Ha respekt for andre
 • Lære å bli klar i sin tale

Temaer er blan annet: Hva er selvhevdelse, kognitiv tenkning, teknikker, kritikk, konfliktløsning, rettigheter.

Målgruppe er voksne over 18 år. Du trenger ikke henvisning fra lege for å delta på kurset.

Pris og varighet

Kurset koster kr 300,- varighet er 5 samlinger a 2 timer.

Når

Kurset holdes sentralt i Lillesand 4 - 6 ganger i året (2-3 på våren og 2 - 3 på høsten). Kontakt Frisklivsentralen for informasjon om neste kurs.

 

MESTRING AV ANGST

Jeg vil... bekymre meg mindre og tørre mer.

Jeg har... lett for å bli engstelig i noen dagligdagse situasjoner.

Kurset "Mestring av angst" er for deg som unngår situasjoner som for andre er hverdagslige, fordi du bekymrer og engster deg for mue. Kurset vil gjøre deg bedre kjent med dine egne reaksjoner, og vil lære deg å tenke og handle på nye måter. 

Kurset er for voksne som opplever at bekymring og angst er et hinder i hverdagen.

Innhold i kurset: Kunnskap om angst og om fysiske og psykiske reaksjoner. Kunnskap om tankefeller og tankemodeller. Trygg opplæring i gradvis å mestre de ubehagelige. Hvordan en kan få riktig støtte fra sine nærmeste.

Kurset er over seks samlinger. Samlingene var i 1,5 time, en gang i uken.

Pris: 

kr 300,-

MESTRE HVERDAGEN / KURS I BELASTNINGSMESTRING (KIB)

Er du i en vanskelig periode?

Er du pårørende til noen som er alvorlig syke eller har du en spesielt krevende jobb?

Da kan KIB-kurset være en god måte å forebygge en eventuell depresjon på.

På kurset lærer du metoder og teknikker duk kan benytte for bedre å mestre belastninger knyttet til arbeids- og privatliv.

Mål for kurset

 • Gjenkjenne signaler på overbelastning
 • Frebygge overbelastning
 • Identifisere belastning
 • Videreutvikle egen mestringsevne

Kurset er for voksne over 18 år.

Kurset består av 8 samlinger av 2,5 time og 2 oppfølgingssamlinger.

Pris: 

kr 300,-

Sted:

Kurset holdes sentralt i Lillesand/Birkenes 2 ganger i året (vår og høst). Kontakt Frisklivsentralen for informasjon om neste kurs.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å delta på kursene.

 

MESTRING AV DEPRESJON (KID)

Opplever du nedstemthet og/eller depresjonssymptomer som går ut over livskvalitet og funksjonsevne?

KID-kurset er for deg som ønsker å ta tak i disse symptomene for å få en bedre hverdag. Her vil du møte andre i samme situasjon som deg.

Noe for deg?

Kurset tar sikte på å

 • forkorte varigheten på depresjonen
 • redusere intensiteten på symptomene og gjenvinne tapte funksjoner
 • forebygge depresjon ved at du blir klar over dine egne signaler og kjennetegn
 • at du selv skal kunne håndtere nedturer og bryte negative tankemønstre

Kurset er for voksne over 18 år. Du trenger ikke henvisning fra lege for å delta på kurset.

Pris

kr 300,-

Varighet

8 samlinger a 2,5 time pluss to oppfølgingssamlinger.

Når:

Kurset holdes sentralt i Lillesand/Birkenes to ganger i året (vår og høst). Kontakt Frisklivsentralen for informasjon om neste kurs.

MESTRING AV SINNE

Jeg vil være mindre sint på barna mine/mine nærmeste.

Er du foreldre og føler du blir for sint på barna dine?

Sinnemestringskurset er for deg som kjenner at du blir for sint på dine nærmeste eller barna, slik at de føler seg mindreverdige, blir usikre, redde eller får vondt, fysisk eller psykisk.

På dette kurset vil du lære passende reaksjonsformer, slik at du og de rundt deg kan få det bedre.

Sinnemestringskurset er utviklet på Brøset kompetansesenter.

Målet er å:

 • Lære teknikker som kan brukes til å kontrollere sinne.
 • Deltakeren blir bevisst sitt ansvar for eget sinne.
 • Finne alternative måter å reagere på.

Kurset er for voksne over 18 år. Du trenger ikke henvisning fra lege for å delta på kurset.

Pris:

kr 300,-

Varighet:

15 samlinger a to timer pluss tre for-samtaler.

Når

Kurset holdes sentralt i Lillesand/Birkenes to ganger i året (vår og høst). Kontakt Frisklivsentralen for informasjon om neste kurs.

Mer om sinnesmestring finner du her.