Kulturprisen 2021
Lillesand kommunes kulturpris kan gis til personer og grupper fra Lillesand som har utført et banebrytende kulturelt eller kulturhistorisk arbeid; som utøver, pedagog, forfatter, organisator eller administrator

Frivillighetsprisen 2021
Prisen deles ut årlig og kan gis til enkeltpersoner, virksomheter og/eller lag og organisasjoner som har utmerket seg gjennom betydelig frivillig innsats i lokalsamfunnet.

Ungdommens pris 2021
Lillesand Ungdomsråd deler årlig ut Ungdommens Pris. Lillesands Sparebank bidrar økonomisk til denne prisen som skal være en oppmuntring til videre innsats og engasjement. Vinneren skal være maks 20 år, ha utmerket seg ved gode prestasjoner innen et eller annet felt, eller ved frivillig innsats.
Ungdomsrådet velger ut vinneren, men ønsker at DU (som er ung) skal komme med forslag til kandidater.

Begrunnede forslag på kandidater sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller postboks 23, 4791 Lillesand, innen 22. oktober. Nærmere informasjon om alle prisene fås på tlf 40400044 eller e-post: bjornar.heldal@lillesand.kommune.no.