Hensikt med endringen
Hovedjusteringen av reguleringsplanen er at kvartalslekeplass o_BLK_8 og boligområdet B_2 har byttet plass. Denne justeringen er gjort for at boligene skal få bedre sol og utsikts forhold. Se saksdokumenter for ytterligere informasjon.

Saksdokumenter: 
http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021011952&
 
Merknad  
Dersom du har kommentarer til planendringen må disse oversendes innen 12. mai 2021 til JoB Arkitekter AS, Madlastokken 18, 4042 Hafrsfjord eller på e-post til jan@jobarkitekter.no . De kan også kontaktes på telefon 93440492.

Veiledning til deg som ønsker å sende merknad til planforslaget: 
1. Skriv kort og rett fram.   
2. Skriv forslag til konkrete endringer.   
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.   
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.   
5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.  

Videre saksbehandling  
Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli faglig vurdert av administrasjonen og deretter bli lagt frem for plan- og 
miljøutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer.

Det er plan- og miljøutvalget som er vedtaksmyndighet i saker som fremmes etter plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd.