Eiendomsskatteliste 2024

Eiendomsskatteliste 2024 - fritak fra eiendomsskatt

Eventuelle spørsmål rettes til Eiendomsskattekontoret, Pb. 115, 4795 Birkeland postmottak@birkenes.kommune.no