Du kan ta med egen pc, nettbrett eller telefon, eller få veiledning på en av våre publikumsmaskiner. 

Har du utfordringer i forhold til syn eller hørsel, så har kommunetorget tilpasset utstyr. 
 
* Du kan få hjelp til å komme på internett
* Hjelp til bruk av sentrale statlige tjenester
* Bruk av sentrale kommunale digitale tjenester
* Enkel forståelse for sikkerhet på nett
* Enkel bruk av office -programmer
 
Vi samarbeider med frivillige om å sette i gang kurs for mindre grupper.